Säffle Simhall

Säffle har fått en ny modern simhall med Värmlands första 50-metersbassäng som dessutom är av stål, vilket är den första i sitt slag i Sverige. Badanläggningen rymmer även multibassäng, barnbassäng och relaxavdelning och är uppförd enligt kraven för Miljöbyggnad Guld.

 

Projektet utfördes som partneringprojekt tillsammans med NCC. Badhusets invigdes i december 2019.

Värmländska Säffle fick sina stadsprivilegier 1951 och är med det Sveriges yngsta stad. Platsen har varit bebodd sedan järnåldern men det var först med anläggandet av Säffle Kanal och järnvägen som Säffle kom att växa fram till en knutpunkt. Tegel från det lokala tegelbruket har återkommande använts till byggnader i staden. Det 45 meter höga vattentornet i rött tegel byggdes 1914 och ritades av Ivar Tengbom. Stadshuset ritades av funkisarkitekten Nils Einar Eriksson efter en arkitekttävling.

I Säffle projekterar vi ett nytt badhus med 50-metersbassäng, undervisningsbassäng och relax i anslutning till den befintliga idrottshallen på Tegnérområdet. Badhuset ersätter en befintlig simanläggning och blir den första simhallen i Värmland med 50-metersbassäng. En ny entré kopplar samman den nya simhallen med den befintliga idrottshallen. Fasaderna utförs i rött tegel med stora sammanhängande glaspartier. Huset knyter an till den befintliga idrottshallens uttryck och den lokala byggtraditionen.

Miljöbyggnad Guld
Simhallen är uppförd enligt kraven för Miljöbyggnad nivå Guld. Stort vikt har lagts på energieffektivitet, inomhusklimat och hållbara materialval. Byggnaden förses till exempel med solpaneler och kloranvändningen kommer att minimeras och att 50-metersbassängen är av stål kräver mindre underhåll än kakel.

SkiStar Lodge Hundfjället

Ett hotell i världsklass. Peab bygger nytt hotell åt Skistar i Hundfjället, Sälen. Vi har fått äran att utföra all projektering, programmering och installation av ljud och konferens.

Minnebergsskolan

Vi är tacksamma för att med hjälp av smart och trådlös teknik kunna hjälpa lärare och elever till en bättre arbetsdag.