Tjänster

VI ÄR DINA EXPERTER INOM
LJUD, LJUS, BILD – SMART STYRT


Vi ser ofta att slutanvändaren önskar att tekniken fanns inbyggd, men vid den tiden är det svårare – och framför allt dyrare – att installera.
När fastigheter och lokaler ska planeras är det bra att veta vilka möjligheter som finns, så beslut kan tas i rätt ände av kedjan.

Vi hjälper dig med upphandlingen. Lämna ritningar och dokumentation till oss, så kan du enkelt räkna in AV-tekniken och hörslingan!

Vi projekterar, du installerar. Om installation sker enligt vår beskrivning kan vi givetvis beräkna och projektera en komplett lösning.
Önskar ni sedan ha hjälp med driftsättning, uppstart och certifiering så utför vi den delen på plats.

Konferensteknik

Smart konferensteknik är viktigt. Att snabbt kunna få igång videokonferensen och att dela så alla ser.

Projektering taluppfattbarhet

STIPA och RASTI
Gör rätt från början.
Vi beräknar och mäter in!

Projektering ljudtäckning

För att få bra täckning behöver beräkning ske. Viktigt i miljöer där man är ute efter en så kallad ”ljudmatta”, samt vid ljudmaskning.

Hörslinga

Projektering, planering, installation, certifiering.
Vi hjälper dig med hela proceduren, och hittar den bästa lösningen.

Talat utrymningslarm

När lokalen är anpassad för fler än 300 personer krävs utrymningslarm med talat meddelande.

Säkerhetskameror och trådlösa larm

Vi hjälper dig från ritning till installation och service/underhåll.
Ansiktsigenkänning, kundräkning, och ANPR.

Försäljning och installation bakgrundsljud

Planering, installation och uppmätning.
Lång erfarenhet och estetiskt tänk ger den bästa lösningen.

Ljud, ljus och bild i sporthall

När det kommer till sport i större hallar ökar kravet på taluppfattbarhet, dessutom behöver besökare se resultat. Spara dessutom energi med smart belysning.

Komplett styrd lösning i simhall

Simhallar och spa har sina egna utmaningar, med klorgaser i luften, eko från väggar, golv och vatten. Vi automatiserar DMX, KNX, Dali med mer över Crestron.

Hörslinga? Ja visst!

Hörslingor är också till nytta för offentliga platser och företag då de hjälper till att skapa en mer inkluderande miljö för personer med hörselnedsättning.

Projektera: Vi beräknar utefter ritning
Installera: Under matta, golv eller runt rummet
Certifiera: Efter montage har du papper på funktion

Vi beräknar – du installerar

Har du ett projekt där det behövs ljud, ljus, bild – smart styrt?
Skicka ritningarna till oss, så beräknar vi anläggningen, sen installerar ni enkelt själv.

Projektera: Sporthall, gym och restaurang
Installera: Ni installerar efter vår ritning
Driftsätta Vi mäter in och startar upp